10. Stugan vid Torptjärnsfallet där "Blåbärs-Pelle" bodde som barn.