55. Johanna Nyman. Granne i Utterbäck. Fotot på bordet kan vara hennes son Erik.