Elin Qvarnström 1884-1953 och Emil Andersson 1887-1978. Bodde i Karlslund, Utterbäck.