« Startsidan

Aggerud, Karlskoga


  

Nutida karta

   

Karta 1778
Där nämns: Eric Nilsson (kan vara P1275),
Nils Nilsson, Olof Olsson, Nils Arvidsson och
Eric Ersson.

Kathleen Hedbergs mantalsavskrift.


Ett något större kartklipp

  

 

Bergsmansgården i Aggerud med anor från 1580-talet. Drivs och underhålls av Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.
Bergsmansgård av parstugetyp. Enligt Bengt W:son Carlgren skall den ha byggts i slutet av 1600-talet av bergsmannen och nämndemannen P516 Nils Arvidsson som föddes 1625 och dog 1708.
Tingsställe 1694-1707.
  Gården köps av Hembygdsföreningen 1934 och invigs efter renovering 26 juli 1936.
  
Militär förläggningsplats 1939-1945.

  

Ur Karlskoga hembygdsgårds,
Aggerud, krönika

Av Professor OSKAR CARLGREN
Karlskoga 1941
Finns att låna på biblioteket i Karlskoga

Bland andra gårdar omnämnes kronogodset Aggerud, enligt 1606 års jordebok förut ett kyrkogods, »en gård med god åker och 5 tunnors utsäde, äng till 14 lass hö, en humlegård, godt fiske, mulbete och utrymme.»
 Gården var inte så liten. 1626 redovisas för Aggerud: 3 hästar, 5 oxar, 1 tjur, 18 kor, 10 stutar, 7 kvigor, 14 får och 12 svin.
Som kronans åbo levde där en bergsman, Olof Månsson (eller Olof Skräddare), som antagligen var född på 1550-60 talet. 
 Han fick från och med 1585 årligen erlägga bl.a. 10, 1625 12 Lispund osmundjärn till Kronan.
Han var även fjärdingsman, i själva verket Karlskogas första länsman, även om han inte hade någon fullmakt - i ett tingsprotokoll 1631 kallas han »gamble Ländzmannen». Olof omtalas för övrigt flera gånger i Karlskogas krönika bl.a. i ett brev från 1590, då Arvid i Brickegården och Olof fick samma friheter med deras körslor av stavrumsved som andra deras vederlikar i Värmland. Olof levde ännu 1635, då han var vittne och god man vid utläggning av en rågångsskillnad, men var då mycket gammal.

 

Familjer i Aggerud:

1:a generation
  
P815 Olof Månsson f ca 1550-60 i Aggerud
Hustru okänd
  
Olof är en anförlust som knyts ihop med min mormors mor, P45 Ulrika Eriksson f 1880.
Barn:
Olof f ca 1597 i Aggerud
Erik f ca 1599 i Aggerud
Marit f ca 1601 i Aggerud
P515 Gunilla f ca 1603 i Aggerud. Gifter sig med Arvid Jordansson i Brickegården, där de bosätter sig. Sonen P516 Nils kommer tillbaka till Aggerud.
Anders f ca 1605 i Aggerud
Peder f ca 1607 i Aggerud
P821 Sigrid f ca 1608 i Aggerud. Gifter sig med Östen Månsson från Varnum, där de bosätter sig. Sonen P1058 Olof kommer tillbaka till Aggerud.

  

3:e generation
  
P516 Nils Arvidsson, f 1625 i Brickegården, d 1708 i Aggerud
P843 Kerstin Klemetsdotter, f ca 1636 i backa, d 1717 i Aggerud.
  
Av Nils ärvs gården vidare i rakt nedstigande led, fram till 1800-talets slut.
Barn:
Olof f 1657 i Aggerud, d 1733 i ?
P1283 Per f 1659 i Aggerud, d 1721 i Aggerud
Brita f 1661 i Aggerud, d 1742 i Kvarntorp
Arvid f 1670 i Aggerud
Clemet f 1672, d 1748 i Aggerud
  
  
Nils
och Olof är kusiner
  
P1058 Olof Östensson, d 1716 i Aggerud
P1059 Kerstin Jacobsdotter, d 1725 i Aggerud
  
Barn:
Jacob f 1669 i Aggerud, d 1716 i Aggerud
Annika f 1670 troligen i Aggerud
Johan f 1673 troligen i Aggerud
Ingeborg f 1678 troligen i Aggerud
Margareta f 1680 troligen i Aggerud
Östen f 1644 troligen i Aggerud
Sigrid f 1690 troligen i Aggerud, d 1715 i Örebro

  

4:e generation
  
P1283 Per Nilsson, f 1659, d 1721 i Aggerud
P1284 Rangela Olofsdotter, f 1663 i Finnebäck
  
Barn:
Arvid f 1688 i Aggerud
P1342 Peder f 1689 i Aggerud, död 1772 i Aggerud
Kerstin f 1692 i Aggerud
Olof f 1693 i Aggerud
Kerstin f 1695 i Aggerud
Elin f 1697 i Aggerud
Gunilla f 1700 i Aggerud, död 1775 i Brickegården
Margareta f 1703 i Aggerud
P1265 Nils f 1706 i Aggerud, död 1778 i Abborrtjärn
Elisabeth f 1709 i Aggerud
  
  
Per
och Jacob är tremänningar
  
P1054 Jacob Olofsson, f 1669 i Aggerud, d 1716 i Aggerud
P1055 Britta Johansdotter, f 1684 i Tällekullen, d 1750, troligen här
  
Barn:
En dotter f 1705 i Aggerud, död 1705 i Aggerud
Östen f 1705 i Aggerud, död 1705 i Aggerud
Kerstin f 1706 i Aggerud, död 1711 i Aggerud
Katarina f 1709 i Aggerud, död 1796 i Aggerud
Jan f 1712 i Aggerud, död 1753 i Aggerud
Kerstin f 1713 i Aggerud, död 1800 i V Nytorp
P1050 Jacob f 1716 i Aggerud, död 1779 i Lämås

  

6:e generation
  
P1275 Erik Nilsson, f 1744 i Abborrtjärn, d 1829 i Aggerud
  Son till P1265 Nils Persson fr Abborrtjärn
P1296 Christina Olofsdotter, 1753 i Aggerud, d 1830 i Aggerud
  
Barn:
Olof f 1776, död 1776 i Aggerud
Nils f 1777, död 1819 i Aggerud
Maria f 1779 i Aggerud, död 1852 i Bjurtjärn
Erik f 1781, död 1783 i Aggerud
Erik f 1784, död 1841 i Aggerud
Stina f 1786, död 1795 i Aggerud
Olof f 1788, död 1791 i Aggerud
Petter f 1790 i Aggerud, död efter 1834 i ?
Anna f 1793 i Aggerud, död 1838 i Högåsen
Stina f 1795, död 1795 i Aggerud

  

7:e generation
  
P1297 Nils Eriksson, f 1777 i Aggerud, d 1819 i Aggerud
P1298 Anna Jonsdotter, f 1788 i Lund, d 1843 i Aggerud
  
Barn:
Anna f 1812, d 1812 i Aggerud
Erik f 1813 i Aggerud
Anders f 1815 i Aggerud
Anna f 1818 i Aggerud
  
Ca 1821-22 gifter Anna om sig med Jan Olsson, f 1789
Deras barn:
Olof f 1822 i Aggerud
Stina f 1825 i Aggerud
Johan f 1830 i Aggerud
Maja Kajsa f 1833 i Aggerud
  
  
Nils och Petter är bröder
  
P1305 Petter Eriksson, f 1790 i Aggerud, d efter 1834 i ?
P1312 Lisa Jansdotter, f 1796 i ?
  
Barn:
Jan f 1818 i Arvsviken
Anders f 1821 i Arvsviken
Karl f 1825 i Aggerud
Gustav f 1827 i Aggerud
Jacob f 1830 i Aggerud
Fredrik f 1834 i Aggerud

  

Klipp ur tingsprotokoll   
P1283 Per Nilsson från Aggerud har närvarit på samtliga som nämndeman.

Tingsprotokoll nr 1
Laga ting hållet 17-19 augusti 1703 i Bregården

§ 49
Förbud mot att ta ridväg över Aggeruds ängar:
Vid vite förbjöds att taga ridväg över Aggeruds ängar. Landsvägen strax bredvid.

Tingsprotokoll nr 2
Extra ordinarie ting hållet 4 januari 1704 i Bodalen

§ 45
Gästgiveriet i Aggerud:
Åborna i Aggerud
klagade över att de inte längre ensamma kunde uthärda gästgiveriet på vägen mellan Örebro och Kristinehamn. Beslut om understöd från andra byar. I Aggerud skulle de resande härbärgeras hos Arvid Nilsson (P1352?) och Olof Olofsson (son till P1350?).

Tingsprotokoll nr 8
Laga ting hållet 25 - 27 september 1705 i Bjurtjärn

§ 40
Skillnaden mellan Storängen och Finnebäck skall uppgås:
På begäran av länsman Dahl och åborna i Finnebäck utsågs nämndemännen Anders Eskilsson i Stråbergsmyren och Per Nilsson i Aggerud (P1283) att uppgå skillnaden mellan Dahls hemman Storängen och Finnebäck.

  

Klipp ur sockenstämmoprotokoll

Sockenstämmo Protokoll Nr 10
Stämma hållen Palmsöndagen 1663

  
§ 1 - 
Stolbyteslängd och en herrestol i koret:
  
5 - 8 Mantal 
Oluf i Skråmen, Nils i Quarntorp, Eskill i Noorhuldt, Nils i Strömed, Oluf i Noortorp, Peder i Immetorp, Mons i Rosensiö och Nils Monsson i Aggerud (bror till P815 Olof?).
  
13 - Summa : 12 Stolrum
Oluf i Högåsen, Anders i Aggerud (P819?), Oluf i Ödehuldt, Erich i Bäck, Nils i Ölsdalen, Nils i Rosendaal, Erich i Labersand, Nils i Lunetorp, Peder i Linnåss, Joen i Lemmåss och Joen i Fisksiön.
  
17 - Summa : 11 Stolrum
Nils i Fiskelösen, Mons i Mossbergha, Oluf i Mossbergha, Erich i Lerängen, Lars i Noollby, Jon i Leerengen, Peder i Aggerudh (P820?), Jonas i Karåsen, Anders i Österkärne, Erich i Hållsiötorp och Lars i Åssbergsvijk.

Sockenstämmo Protokoll Nr 11
Stämma hållen 30 Januari 1664

  
§ 3 -
Boder i prästgården:
Boderna i prästgården skola efterföljande bygga och hålla vid makt:
  
Finnebäck, Aggerud, Stoorengen, Stoorengstorp, Bregårdstorp, Bregården, Backa, Huldt, Boo, Brickegården, Santorp, Noortorp, Immetorp, Sibbo, Sibbohult, Abborkärn, Bråten, Daalen, Bäck, Kharåsen, Rådhultet, Kortforsen, Svartbäck, Elgsimmen, Linnåss, Forssnäss, Otterbäck, Våsiötorp, Skråmen.

Sockenstämmo Protokoll Nr 29
Stämma hållen 5 Januari 1680

  
§ 1 -
Församlingen blev fördelad i vissa rotar:
  
11. Finnebäcks Rote:
Rotmästare: Oluf Olufsson den äldre i Finnebäck, Nils i Aggerud (P516?), Oluf i Aggerud (P816?), Erich i Aggerud (?), Nils i Stoorengen, Pedher i Finnebäck, Anders i Stoorengen, Joen i Finnebäck, Enkan i Finnebäck och Nils Nilsson i Stoorengen.

Sockenstämmo Protokoll Nr 41
Stämma hållen 24 April 1693

  
§ 1 -
Satt i stocken - givit tobak i kyrkan:
  
Då vardt Jöns Erichsson i Aggerud (son till P817?) och Oluf Erichsson i Backebärgshällen öfvertygade, att Jöns, som stod neder uti bänkarna, genom tecken begärt tobak af Oluf, som stod uppå läktaren den han straxt släppte neder till honom under gudstjänsten; Hvarföre pålades drängen Oluf att böta till kyrkan sex daler kopparmynt, dem han strax utlade, och efter Jöns intet hade att utlägga sattes han i stocken två söndagar, en timme hvar dag efter slutad gudstjänst.