« Startsidan

Lämås, Karlskoga


  

Nutida karta på Eniro.se

Lämås gård
  
    

Karta uppmätt 1864-67         


  

Hemmanet Lämås är sprunget ur frälsehemmanet Bregården.
I 1648 års jordebok finns Lämås upptaget med Olof Gunnarsson som nybyggare 1646. Den 7 maj 1653 skatteläggs kronotorpet Lämås.
1709 begär Jakob Robsahm fasta på ett antal hemman han köpt av Sigrid Ekehjelm, däribland befintliga hemman i Lämås.
18 april 1793 träffas en överenskommelse där en del åbor fick köpebrev på sina gårdar, med kravet att årligen leverera en viss mängd kol till bruken. Lämås var med bland de byar som då fick en "sorts kolskatt".
  
1851 verkställdes laga skifte i Lämås.
Sterbhuset Jan Jacobsson, behåller sitt 1/10 hemman intakt fram till 1887, då uppdelas hemmanet i två enheter om 5/80 och 3/80 mtl.

Källa:
Storskiftet i Lämås
B-uppsats av Chester Serrander
Örebro Universitet 1999

Finns på Karlskoga Bibliotek

  

  

Mina gamla källavskrifter från Lämås

  


  

Två släkter i Lämås:
= mina anfäder
Barn som inte når vuxen ålder är skrivna i grå text

  

  

P2057 Olof Jonsson, f 1661, d 1725 i Lämås
  
Barn:
P1056 Jan f 1695 i Lämås, d 1766 i Lämås
  
  
P1056 Jan Olson, f 1695 i Lämås, d 1766 i Lämås
P1057 Maria Persdr, f 1698 i Kilsta, d 1748 i Lämås
  
Barn:
P1051 Kerstin
Maria
Brita
Elisabet
Elisabet
Margareta
f 1722 i Lämås, d 1799 i Lämås
f 1728 i Lämås
f 1731 i Lämås
f 1737 i Lämås, d före 1739
f 1739 i Lämås
f 1743 i Lämås
  
 
P6521 Jöns Jonsson, f ~1661, d 1740 i Lämås
P6513 Ingrid Larsdotter, ~1683, d1758 i Lämås
  
Barn:
P3211 Olof
P6514 Kerstin
P6515 Jöns
P6516 Karin
P6505 Britta
P6517 Jan
P6518 Annika
P6519 Jan

P6520 Annika
f 1683 i Lämås, d 1721 i Lämås
f 1686 i Lämås
f 1693 i Lämås
f 1696 i Lämås
f 1700 i Lämås
f 1708 i Lämås, d 1709 i Lämås
f 1710 i Lämås, d 1711 i Lämås
f 1713 i Lämås, d 1717 i Lämås

f 1717 i Lämås
  
  
P3211 Olof Jönsson, f 1683 i Lämås, d 1721 i Lämås
P3212 Brits Olofsdr, f 1686 i Boo, d 1748 i Lämås
  
Barn:
P3210 Erik f 1712 i Lämås, d 1782 i Aggerud

  
<< -------------------- >>

  

  
P1050 Bergsman Jacob Jacobsson, f 1716 i Aggerud, d 1779 i Lämås
P1051 Kerstin Jansdotter, f 1722 i Lämås, d 1799 i Lämås
  
Barn:
Kerstin f 1748 i Lämås, d 1758 i Lämås
Olov f 1751 i Lämås, d 1757 i Lämås
Maria f 1754 i Lämås, d 1755 i Lämås
P1048 Jan f 1755 i Lämås, d 1836 i Lämås
Jacob f 1758 i Lämås, d 1759 i Lämås
Stina f 1760 i Lämås, d 1838 i Torpskog
Brita f 1765 i Lämås, d 1804 i Älgsimmen
  
  
P1048 Bergsman Jan Jacobsson, f 1755 i Lämås, d 1836 i Lämås
P1049 Stina Jonasdotter, f 1758 i Forsby, d 1809 i Lämås
  
Barn:
Maria f 1785 i Lämås, d 1786 i Lämås
P1044 Jacob f 1787 i Lämås, d 1856 i Lämås
Jonas f 1789 i Lämås, d ?
Maria f 1791 i Lämås, d 1848 i Wibäck
Erikk f 1793 i Lämås, d 1794 i Lämås
Stina f 1794 i Lämås, d 1795 i Lämås
Anna f 1794 i Lämås, d 1795 i Lämås
Josef f 1796 i Lämås, d 1797 i Lämås
Stina f 1797 i Lämås, d 1798 i Lämås
Anders f 1799 i Lämås, d 1800 i Lämås
Erik f 1803 i Lämås, d 1814 i Lämås
  
  
P1044 Bergs- och Nämndeman Jacob Jansson, f 1787 i Lämås, d 1856 i Lämås
  P1065 Britta Stina Karlsdotter, f 1790 i Grythyttan, d 1822-25 i Lämås
P1045 Maria Hansdotter, f 1788 i Nyböle, d 1844 i Lämås
  
Jacobs barn med Britta Stina:
Brita Stina f 1813 i Lämås, flyttar till Ö Lonntorp 1831, död 1883 i Finnebäck.
Maria f 1815 i Lämås
Anna f 1817 i Lämås. Gift med Jonas Jonsson, se P1071
Jan f 1819 i Lämås. Gift med Anna Jansdotter, se P1072
Lovisa f 1822 i Lämås, d 1822
   
Jacobs barn med Maria:
Jacob f 1825 i Lämås, d 1827
P204 Erik f 1826 i Lämås. Ö Lonntorp hos Josef Olsson 1846, flyttar därifrån 1847. Hos Anders Andersson och sin far i Lämås 1848-50. Gifter sig 1851 i Björntjärn, Knista.
Lovisa f 1828 i Lämås
Karolina f 1831 i Lämås

    

  

Några av kartorna över Lämås, som finns hos Lantmäteriet.

LMS S36-85:1
Storskifte 1772
  
LMS S36-85:2
Laga skifte 1847
FR 18-KAD-496
Laga skifte 1850
FR 18-KAD-575
Hemmansklyvning 1858
  
FR 18-KAD-593
Hemmansklyvning 1858
FR 18-KAD-781
Hemmansklyvning 1887

Detalj från Storskifte 1772

A. Anders Olsson 1/20
a 10 Hustomterne (Kan vara det som heter Karlby idag)

B. Jacob Jacobsson 1/10 (P1050)
b 15 Hustomterne

C. Jan Andersson 1/20
c 15 Hustomterne

D. Olof Larsson 1/20
d 15 Hustomterne

  

Detalj från Laga skifte 1850

Jan Jonsson 1/20
31. Hustomt

Jan Jacobsson 1/10
42. Hustomt
(Troligen son till P1044 Jacob Jansson)

Eric Nilsson 1/20

Anders Anderson 1/20