Immetorpsvägen 3.
Byggd 1836.
Skola på övervåningen på 1850-talet.

Del av dokument. Fastigheten heter 1913 Bea.
  
Den 3 oktober 1867 i tingsstället Källmo, söktes fasta på:
 
" 3/64 dels mantal af frälseskattebergsmanshemmanet Brickegården, som Snickaren Carl Sundström och Johanna Sundström, enligt köpebref den 10 Februari 1866, för femtusen riksdaler riksmynt köpt af Erik Persson och Maria Jansdotter. "