Fotot visas efter medgivande från:
www.nordvarmland.com


Dalby lärarkår, omkring 1915. Kortet taget vid gamla sockenstugan.
P2880 Ivan Ekblom var min morfars farfars brorson. (Adils brorson)

Kristina Törnkvist, Branäs skola, Karin Jönsson, Transtrands skola, Anna Melin, Backa skola, Pauline Janzon, Branäs skola, Hanna Olsson, Brattmons skola, Sigrid Modén, Skyllbäcks skola, Signe Lundin, Hole skola, Maria Magnusson, Backa skola.

Halvar Sandegren, Hole skola, Jöns Dalström, ej lärare, N. P. Häggström, Skyllbäcks skola, Ivan Ekblom, Transtrands skola.


www.nordvarmland.com