Arvskifte 1888 efter P104 Johanna Pettersson, f 1845.

Barnens förmyndare Petter Pettersson, mera känd som "Petter i Mesko". Några av de yngsta barnen bor sedan hos familjen i Medskog, tills fadern Adolf gifter om sej och de flyttar till Bäcketorp.

Andra källor:
Bouppteckningar för Edsbergs härad 1738-1902

Johanna Pettersson, hustru, gift med Adolf Johansson, avliden i Sirsjöbäck, Nysund, Edsberg.
Tid 1887, Volymsignum F IIa:27, nummer 581, inga anm, avliden 1887-02-18.
Arvingar; sn: Karl Johan sn: Gustav sn: Oskar sn: Axel d: Hulda Sabina d: Johanna d: Elin

 

 

Arfsskifte

År 1888 den 5 Januari förrättades arfskifte i sterbhuset efter hustrun Johanna Pettersson i Sirsjöbäck Nysunds socken, hvilken derstädes med döden aflidit den 18 Februari 1887 och såsom arftagare efter sig lemnat Enkemannen Adolf Johansson och med honom under äktenskapet födda barn; Sönerna: Carl Johan född den 4 April 1876, Gustaf född den 2 September 1879, Oscar född den 25 Februari 1881 och Axel född den 22 januari 1886. samt döttrarna: Hulda Fabiana född den 8 Februari 1875, Johanna född den 25 September 1877 samt Elin född den 28 Augusti 1882.

  De omyndiges rätt bevakades af deras lagligt tillförordnade förmyndare, Hemmansbrukaren Petter Pe??on i Medskog.

  Till grund för detta arfskifte föret...(Här följer två rader text som inte går att läsa, då dokumentet är lagat med tejp)

Behållningen i boet enligt bouppteckningen

Som fördelas sålunda, är(?) Enkemannen erhåller sin fördel med 1/20 eller
Af återstående 742,43 erhåller Enkemannen sin giftorätt med hälften eller

Kronor 781,50


371,22

Son Carl Johan 1/7 del med 53,03
" Gustav 1/7 del " 53,03
" Oscar 1/7 del " 53,03
" Axel 1/7 del " 53,03
dotter Hulda 1/7 del " 53,03
" Johanna 1/7 del " 53,03
" Elin 1/7 del " 53,03
Utfördt - 781,50
 

 

Sida 2

 

 

Leqvidation emellan arftagarne

Kronor Kronor
Enkemannen
Erhåller i fördel 1/20 del 34,07 Godtgöres arfsmedel 410,29
     "      i Giftorätt 371,22

Kronor

410,29

Kronor

410,29

Förmyndaren Petter Pe??son

De omyndige barnens arfsandel

Godtgöres arfsandel

Kronor 371,21

Kronor 371,21

Med ofanstående arfskifte förklara vi afs...(Här följer text som inte går att läsa, då dokumentet är lagat med tejp)

Adolf Johansson
Enkeman
Petter Petterson Medskog
Förmyndare

Sålunda skift? och delat betygas

Gustaf.W.Carlsson?
i Svartviksäng?
E.W.Carlsson
i ???terud