afskrift

Bouppt. N- 14 Karlskoga Hrd ??? 1899.

År 1898 den 21 September förrättades bouppteckning efter hustrun Stina Cari Ersdotter i Gelleråsen, som afled den 10 September1898. och såsom dödsbodelegare efterlemnat:
1)    Enkemannen Anders Andersson
2)    dottern Christina gift med brukaren Johan Andersson i Willingsberg
3)    son      Anders Gustaf     i    Amerika
4)      "        Eric Johan          "    Amerika
5)      "        Karl      bosatt     i    Molkom

Alla Myndiga

Boet uppgafs under edlig förpligtelse af enkemannen  i följande ordning:

Tillgångar


1 Säng 8 kr   1 Soffa 4 kr   1 Skåp 3 kr   1 hörnskåp 2 kr
1 Skåp 1,50   1 Dragkista gammal 0,25   1 mjölskåpa 0,75
1 Väggur 1 kr   1 bord 1,50   6 stolar 1,25   1 kopparkruka 0,50
1 Kopparpanna 2 kr   1 Messingkruka 1 kr   1 Messingskopa 0,25
1 Större Gryta 2 kr   diverse Grytor och pannor
5 Teljknifvar 0,10   1 mortel 0,25   1 pannring 0,10   2 Jernplåtar 0,30
2 Bordsknifvar 0,20   3 Stenfat 0,25   3 matskedar 0,15
1 Caffebrännare 0,20   2 Caffekokare 0,50   1 Låda med diverse 1,25
1 Väfstol med tillbehör 4 kr   2 Vindar i ett par Varpor 1 kr
1 Spinnrock 2 kr   1 Härfvel 0,50   2 Kar 5 kr   1 Så 1 kr
1 Tina 1,25   1 Ämbar och en Bytta 0,75   3 yxor 1,50
1 Såg 1 kr   1 Harka 0,25   4 Tunnor 0,40   1 Ljusstake 0,10
1 Lampa 0,25 öre   Diverse Caffekoppar m.m. 0,75
2 Gräddskålar 0,25   2 Sockerskålar m.m. 0,50
1 Korg med diverse 0,25   Gardiner 0,10   Diverse böcker 1 kr
Gångkläder 25 kr   Sängkläder 10 kr   2 Får 20 kr

17.
2.
4.
3.
3.
0.
0.
1.
5.
8.
3.
1.
1.
0.
1.
55.

00
50
25
25
50
75
60
95
00
50
50
75
00
75
35
00

Fordringar

Patron P,V, Pehrsson i Gelleråsen                  

150.

00

Summa Kronor  

260.

65

  
Skulder

Begrafningskostnad
Till Karl Andersson i Timsbron
Bouppteckningsarfvode
12.
6.
3.
75
00
00

Boets Behållning Kronor  

238. 90

Kronor  

260. 65

  
Att allt blifvit riktigt uppgifvet och ej något
med vilja eller vetskap dolt eller utelemnat,
intygar under edlig förpligtelse

  
Sålunda efter uppgift antecknadt och värderadt betyga som ovan

Edvin Olsson,