Karlskoga häradsrätt nr 34 30/10 1911

År 1911 den 19 augusti förrättades af undertecknade bouppteckning efter enkan Karolina Jakobsson, född Eriksdotter, i Lillsjötorp på Abberkärns ägor i Karlskoga socken, hwilken afled derstädes den 10de mars 1911 och efterlämnade som sterbhusdelägare sex barn alla myndiga. Sonen Erik Eriksson gift bosatt i Utterbäck, dotter Lovisa Eriksson ogift och vistas i hemmet, dotter Matilda och dotter Maria Eriksson, gifta och vistas på känd ort i Norra Amerika, dotter Anna Eriksson gift med werkstadsarbetaren Johan Söderling och bosatta i Karlskoga samt sonen Carl Wallentin Eriksson gift bosatt i Södra Forsnäs adress Ulfsby.

Närvarande vid förrättningen woro werkstadsarbetaren Johan Söderling Karlskoga, samt för i Norra Amerika wistande dotter Mathilda Eriksson och Maria Eriksson deras godman hemmansbrukaren Israel Karlsson Abberkärn enligt häradshöfdingeembetets förordnande, öfrige sterbhusdelägare woro till förrättningen kallade men läto sig icke afhöra.

Boet uppgafs af dotter Lovisa Eriksson, samt antecknades och wärderades som följer.

 

Tillgångar
23 års återstående besittningsrätt å torpstället Lillsjötorp på Abberkärns ägor 460.00
Byggnader 1 Mansbyggnad på ofvannämnda ställe 250.00
1 ladugårdsbyggnad på dito 250.00
1 källare, 1 wedbod på dito 40.00
Guld 2 fingerringar 8.00
2 öronringar 4.00
Silfver 1 bägare 5.00
1 fingerring 0.50
5 st mindre skedar 1.25
Koppar 1 kittel 5.00
2 flaskor 0.50
3 bunkar 0.50
4 kaffekokare 2.00
1 panna 1.00
Messing 1 kittel 0.75
1 kruka 0.25
2 ljusstakar 1.00
Möbler 2 sängar 4.00
2 soffor 3.00
3 skåp 10.00
2 bord 3.00
1 bord 5.00
1 komod 1.50
1 wäggklocka 5.00
2 speglar 0.25
1 dragkista 0.50
diverse stolar 2.35
Diverse husgeråd 1 brannspruta 2.00
18 knifv. Och gafflar 2.25
18 matskedar 1.75
4 blomkrukor 1.00
3 ostkorgar 1.00
3 torkplåtar 0.50
2 spinnrocker 3.00
1 wäfstol 5.00
1 nystblad 0.10
1 skrubbstol 0.30
1 par kardor 0.10
1 par skrubbor 0.10
1 herfvel 0.25
1 par warpor 0.50
2 täljknifvar 0.25
1 förskärarknif 0.15
2 baktråg 1.50
Bakredskap 1.10
2 spett 0.50
1 huggyxa 1.00
1 hammare 1 tång 0.25
2 skällor 0.10
1 skofwel 0.30
1 spade 0.50
1 borrvinn 0.25
1 potatishacka 0.50
1 gösselgrep 0.40
1 högaffel 0.10
1 nattkärl 0.25
1 svinho 0.50
1 slipstensvef 0.50
2 såll 0.50
2 harkor 0.50
1 liorf 0.50
2 skällor 0.50
2 ullsaxar 0.30
golfmattor 5.00
1 bandstol 0.25
1 åtting 0.10
2 bråtor 1.00
1 winnstol och winnor 1.50
1 stickbåge 0.50
2 lampor 1.00
div.säckar 0.50
2 sädesbingar 1.00
2 lyktor 0.50
1 fotogenkanna 0.25
tafvelramar 0.25
2 prässjern 0.50
div. stenkärl 0.50
div. buteljer 0.60
skrotjern 0.25
blångarn 10.00
ullgarn 2.00
ull, omkring 17 kg 3.00
Jern och bläck 3 fotgrytor 0.50
1 lagg 0.50
1 mortel med stöt 0.15
1 kaffeqvarn 0.75
1 wofveljern 2.00
blomburkar jern 0.35
1 tekanna 0.50
div. bläckkärl 4.00
Glas och porslin 1 sockerskål 0.50
1 gräddkanna 0.25
1 skelettskål 0.50
2 skålar 0.35
2 saltscher 0.15
1 karafin 0.25
4 dricksglas 0.55
6 karotter 2.00
18 tallricker 1.50
10 par kaffekoppar 1.00
3 dechettallricker 0.75
1 mugg 0.20
2 tillbringare 0.30
1 kruka 1.50
1 soppskål 0.25
Laggkärl 2 byttor, 2 burkar 0.85
1 ämborg 0.50
Sängkläder 3 sängtäcken 7.00
2 sängöfverdrag 2.00
div. långdynor 3.00
2 örngotsvar 0.50
diverse gardiner 1.50
Linne 12 lakan 16.00
12 handdukar 6.00
7 borddukar 10.00
3 schervetter 0.60
Gångkläder 2 ylleklänningar 5.50
1 kläde 0.10
2 blommelsklänningar 1.00
1 wäst 1.00
1 silkeskläde 1.00
2 korlar 3.00
3 underkolar 1.50
4 förkläden 1.00
1 par känger 3.00
1 par galoscher 1.00
6 näsdukar 0.50
Kreatur 1 ko 50.00
1 qviga 75.00
1 qviga 30.00
1 kalf 10.00
1 fåra, 1 lamm 15.00
1 fåra 8.00
spanmål och foder råg upptages till 3.00
hafra till 15.00
potatis upptages till 6.00
hö till 15.00
böcker upptages till 2.25
kontanta penningar wid dödsfallet funnos inne 20.30
Summa tillgångar 1456.31
Boets bristande belopp utgör 38.34
Gäld och afgående poster Till dotter Lovisa Eriksson enl. räkning 1447.00
Begrafningskostnader 40.65
Bouppteckningsarvode 7.00
Summa gäld 1494.65

 

Sålunda antecknadt och wärderat betyga som ofvan

Carl Jansson, Willingsberg Erik Eriksson, Wåtsjötorp

 

Att alt blifwit rätt uppgifvet och intet med wett och wilja blifvit doldt eller utelemnat intyga under edlig förpliktelse

Lovisa Eriksson

 

Förestående bouppteckning godkännes

 

Johan Söderlind, Karlskoga Erik Eriksson, Utterbäck
Israel Karlsson, Abborrkärn