Edsberg H.T. 1929 Nr.8

  År 1929 den 4 juli förättades boupteckning efter änkan Kristina Karolina Andersson i Rövarbron, Holmsjön, Hidinge socken, vilken avlidit därstädes den 6 sistlidne april och såsom sterbhusdelägare efterlämnat:
myndiga dottern Maria Lovisa Lundgren, f. Johansson;
myndige sonen   Karl August Söderhjelm;
      "          "      Erik Johan Johansson;
myndiga dottern Frida Elisabet Johansson;
     "            "     Anna Emelia Johansson;
myndige sonen   Alfred Ferdinand Johansson och
      "          "      Frans Filip Johansson
Sonen Karl August Söderhjelms rätt bevakades av svarvaren A.Forsling, Bofors och Anna Johanssons av brodern Alfred Johansson samt Filip Johanssons av systern Frida Johansson, alla alla enligt fullmakter.
  Alla övriga sterbhusdelägare voro personligen tillstädes.
  Boet uppgavs under edlig förpliktelse av sonen Alfred Johansson samt antecknades och värderades i följande ordning:

Tillgångar.

Koppar

2:-

Järn- och blecksaker

5:-

Glas och porslin

4:-

Diverse gamla möbler

5:-

Sängkläder

15:-

Linne

7:-

Gångkläder

35:-

1 symaskin (gammal)

12:-

2 vänskedar

5:-

Bakredskap

1:-

Överföres

91:-

  

  

Överfört 91:-  

Kontanta penningar

24,06

Innestående hos Karlskoga Härads
Sparbank motboken nr 12599

10:62

Summa tillgångar Kr.

125:68

Skulder inga.
     Boets behållning alltså Kr. 125:68
Sålunda enligt uppgift antecknat och värderat betyga:
  Som ovan

Att allt här ovan blivit riktigt uppgivet, så att ej något med min vetskap och vilja blivit dolt eller utelämnat, intygas härmed under edlig förpliktelse:
  Som ovan