Karlskoga Hd 1925  B? N:r 25

         År 1925 den 6 juni förrättades av undertecknade bouppteckning efter avlidne Bergsmannen, Erick Ericksson (Ersson) från Utterbäck vilken född den 5 oktober 1852 och avled den 7 maj 1925, gift sedan år 1880 och såsom sterbhusdelägare efterlämnar följande.
Änkan, Matilda Karolina Ericksson född Nilsson. Utterbäck
1/ dottern, Ulrika Dorotea Steinorth, född Ericksson, Utterbäck.
2/ sonen, Karl Johan Eugen Ericksson, Utterbäck.
3/   "    Edvard Emanuel Ericksson, Utterbäck.
4/ dottern, Emelia Ingeborg Vahlgren, född Ericksson, gift med Gjuteriarbt. Per Vahlgren, Bofors.
5/ sonen, Augustinus Ericksson, Utterbäck.
6/ dottern, Matilda Olivia Karlsson, född Ericksson, gift med Gjutaren, Gustav Karlsson, Bofors. Alla myndiga och närvarande, boet uppgavs av änkan Ericksson under edlig förpliktelse, samt antecknades och värderades sålunda.

 

Fastighet.

1/36 mant.19  Utterbäck. taxerat till

5.700,00

  
Kontanter

vid dödstillfället befunnos kr. 31,50 31,50

  
Kreatur.

1 häst 400,00 3 kokreatur 375,00
2 kvigkalvar 100,00
775,00
100,00
875,00

  
Koppar.

1 kaffepanna 1,50 1 bunke 1,50 1 kruka 1,00 4,00 4,00

  
Möbler.

1 säng 3,00 1 buffé 15,00 6 stolar 3,00
1 bord 1,00 2 väggur 4,00 2 bord 1,00
7 stolar 3,00 2 mindre bord 1,00
1 cheffonier 2,00 1 spegel 1,00
21,00
6,00
4,00
3,00
34,00

  
Sängkläder.

2 madrasser 2,00 1 filt 2,00 2 dynor 1,00
1 kudde 1,00
5,00
1,00
6,00

  
Glas och porslin.

upptages till 8,00 8,00 8,00

  
Järn och blecksaker.

upptages till 8,00 8,00 8,00

  
Transport kronor

6.666,50

 


 

Transport Kr

6.666,50

Trä och stenkärl.

upptages till

6,00

6,00

  
Den avlidnes gångkläder.

upptages till

10,00

10,00

  
Diverse.

1 separator 15,00 2 loft.gard.m.käpp. 2,00
2 rullgard. 1,00 1 stickbåge 2,00 1 bandstol 1,00
1 decimalvåg m.vikter 5,00 2 betsman 1,00
2 amplar 3,00 såg och yxa 2,00 1 slipsten 2,00

17,00
4,00
6,00
7,00

34,00

  
Åkerbruksredskap m.m.

1 åkvagn 20,00 1 arbetsvagn 5,00 1 kärra 3,00
1 släde m.fäll 8,00 2 par timmerslädar 16,00
1 prom 3,00 2 plogar 4,00 1 årder 2,00
5 harvar 20,00 redskap 10,00 3 liar m.orv 1,00
1 sädesharpa 20,00 1 hackelsemaskin 4,00
hässjevirke 3,00 ett parti ved 20,00
1 åksele 8,00 1 arbetssele 4,00

28,00
24,00
9,00
31,00
24,00
23,00
12,00

115,00

  
  Summa inventarii Kronor.  


6.867,50

  
Avgående poster och skuld.

Sjuk och begravningskostnader
till Örebro läns hypoteksförening
  "  sonen, Karl Ericksson Utterbäck
  "  Handl. Erick Jonsson Utterbäck
  "  Grosshandl. Gust.Pettersson Karlskoga
  "  C.J.Trumberg Utterbäck
  "  Immetorps Konsumtionsförening
  "  Skandinaviska Kreditbanken
  "  Vermlands Enskilda Bank

100,00
1635,38
500,00
58,00
41,00
19,60
6,50
365,00
210,00

  

  
Boets behållning bliver alltså Kronor. 

   
3.932,02

Sålunda vara förrättat, betygas, Bofors som ovan.

Polisman, Bofors

Gjutmästare, Bofors

Att allt vad till boet hörer blivit riktigt uppgivet och ej något med vilja och vetskap dolt eller utelämnat betygas under edlig förpliktelse.

Vid bouppteckningen närvarande.