Morbror till P19 Rikard Johansson

För visad vänlighet och deltagande vid min käre make, vår far och farfar

Alfred Johansson

bortgång samt för den vackra blom- stergärden vid hans bår, bedja vi till släkt, grannar i Bråten och Villings- berg samt Bråtens arbetarkommun och Björkborns fackförening få fram- föra vårt varma tack.
  

Bråten den 2 febr. 1954.

  
MAGDA JOHANSSON
Barn   Barnbarn