Härmed tillkännagives
att
vår innerligt älskade fader

Erik Johan Johansson

På grund av olyckshändelse hast- igt avlidit i sitt 60:e levnadsår; läm- nade oss barn, barnbarn, syskon, släktingar och många vänner i den djupaste sorg.
  

Lund den 30 Juli 1933

  
BARNEN

––––

Sov i ro du käre far
Från allt livets smärta.
Tack för all din kärlek stor,
Ömma fadershjärta