Härmed tillkännagives
att vår
innerligt älskade maka och moder

Anna Johansson
född Karlsson

efter en kort sjukdom afled i sitt hem måndagen den 14 Mars kl 10 f.m. i sitt 43:dje år, djupt sörjd och saknad af mig och många barn, syskon, svärmoder samt många vänner, hafva vi härmed den smärtsamma plikten tillkännagifva.
  

Lund den 14 Mars 1921

  
Johan Johansson
Barnen

  
Sv, Ps. 483: 1.