Kusin till P19 Rikard Johansson

Tillkännagives
att
vår käre broder

Karl Johan Johansson

avlidit i en ålder av 37 år; sörjd av oss, övriga släktingar och vänner.
  

Bäck, Bofors, d. 13/12 1937.

  
SYSKONEN


De som önska följa Karl till graven, torde samlas å Nya kyrkogården Söndagen den 19 Dec. kl. 10 fm.