Lokaltidning 1960-tal

Byskräddaren i Sibbo

  Den s k byskräddaren var en känd och uppskattad person i gamla tider. Vid de större gårdarna slog han sig ner under långa perioder, då han sydde åt gårdens folk. När den epoken var slut, fick befolkningen i byarna "gå till skräddaren", när man skulle ha något nytt i klädedräkt. I sin bostad hade skräddaren ett verkstadsrum och i ett annat förvarades tyger och planscher på hur klädedräkten skulle se ut för att vara efter sista snittet.
  I varje by fanns som regel en skräddare. En av de sista i Sibbo ser vi på bilden ovan. Det är skräddare A. G. Hahne, välkänd och aktad som en duktig yrkesman, och som sådan hade han mycket att göra. På kaminen bakom mäster själv står ett strykjärn av den typ som fylldes på med varma kol för att pressvecken skulle bli så fina och hållbara som möjligt.