Lokaltidning 1960-tal

Tolvens nämns på några ställen i Erik Erikssons dagbok. Se under Diverse dokument.
Någon som vet lite mer exakt var torpet låg?
  

Det där med att ha ett sommartorp som rekreationsställe är inget speciellt påfund för vår jäktade tid. I den gamla goda tiden var det dock svårt att få tag i lediga torp. De flesta var bebodda året runt. Vid sekelskiftet blev det dock allt vanligare att man skaffade sig sommarstugor och allt efter som torpen blev stående tomma förhyrdes de som regel av stadsbor.
 Bilden ovan är från 1910. Vid torpet Tolvens 

öster om Valåsen har en mängd karlskogabor samlats till söndagsnöje. Längst upp vid trappan står handlanden Henriksson med familj och vidare känner vi igen Gabriel Andersson (bror till Pontus Andersson), som står längst till vänster. Fotboll var tydligen populärt redan då. ”Elvan” längst till vänster tycks vara redo – med boll och allt – för en match.