Karlskoga Kuriren Måndagen den 30 januari 1967
  

Nu rivs villa Adilslund
som varit känt gästgiveri

KARLSKOGA. Gamla Villa Adilslund ska gå ur tiden. Den gröna trävillan vid Badstugatan 38 får snart skatta åt förgängelsen efter 90 år. Villan byggdes i slutet av 1870-talet av herr Adil Ekblom, användes under en tid som gästgivargård och efter ombyggnad på 1920-talet som veterinärbostad.

En som väl känner till den gamla villans historia är Anders Jonas Ekblom, 88 år, son till Adil Ekblom som byggde Adilslund en gång i tiden.
– Min far byggde Adilslund någon gång i slutet av 1870-talet. Han och mor kom från Grava socken i Värmland. Mor fick plats som barnmorska här i socknen. Det var ju bara en by här på den tiden.
– Far köpte tomt av Per Hindersson. Hindersson hade en gård vid Torget. I alla fall, far köpte tomten och byggde villan som kom att användas som gästgiveri i slutet av 1800-talet.
- Med gästgiveriet drevs ett sk skjutshåll. Det var nämligen en av de skyldigheter som följde med gästgivarrörelserna på den tiden. Man fick ta sig an att skjutsa resanden mellan gästgiverierna och även till järnvägsstationerna. Karlskoga station var på den tiden nuvarande Strömtorps station. Här i själva socknen hette stationen Bregården, berättar Anders Jonas Ekblom.
– Detta skjutshåll hade far mellan bl a Lekhyttan, Kedjeåsen och Bodalen. Det fanns en anslagstavla nere vid Bergsmansgatan där man kunde få reda på olika skjutshåll och vad som serverades i gästgivargården.
Adil Ekblom, far till berättande Anders Jonas Ekblom, hade förutom gästgivargården en gård ute vid Kilsta, vid nuvarande Kilstaverken. Trots sysselsättning med både gästgiveriet och sin gård hade Adil Ekblom tid att agera mer eller mindre advokat och vara skrivlärare.

SKÖNSKRIFT

Adil Ekblom var känd för att försvara och tala för sig och anlitades därför ofta vid tingsärenden i socknen. När han inte gjorde det arbetade han också som skrivlärare. Det var ju så populärt på den tiden att skriva propert och elegant. Ville man in på ett kontor skulle man kunna behärska skönskrift. Det var bara så. Här lärde Adil Ekblom ut skönskrivandets konst.
–Mor var ju mycket ute i socknen i egenskap av barnmorska och det var därför svårt att samtidigt kunna sköta hem och hushåll. Vi hade därför ett par
    


Gamla Villa Adilslund, Bastugatan 38, ska rivas. Villan byggdes i slutet av 1870-talet av Adil Ekblom, användes en tid som gästgivargård och senare som veterinärbostad.

pigor som skötte om de detaljerna.
På andra våningen utåt Bergsmansgatan låg matsalen. Det serverades vin, öl och kaffe. Däremot tror jag inte att man höll sig med starksprit. Speciellt marknadsdagar var det mycket folk i gästgiveriet, och då brukade det serveras ett alldeles speciellt vin som kallades för "Stenborger".
– På den här tiden var det ju mycket liten bebyggelse i socknen. Från gästgivargården kunde man se ända bort till prästgården.
– Far bodde kvar i Adilslund till 1910 då han dog. Då såldes huset.

VETERINÄRBOSTAD

På 1920-talet byggdes villan om till veterinärbostad. Av gamle Karlskoga-kännaren Pontus Andersson får vi veta att Villa Adilslund användes som veterinärbostad av Johannes Bjurström en tid och senare av Ruben Thorén. Den sistnämnde finns numera bosatt i Örebro.
Förre fastighetsförvaltaren Elias Ericsson var med om att bygga om villan för veterinärändamål i början av 1920-talet. Om han minns rätt skulle det ha varit 1921.
De sista åren har Villa Adilslund varit uthyrt till privatpersoner.