Karlskoga Tidning 12 juli 2006

Se även P111 Augustinus Eriksson

För 25 år sedan
....................................................

 
Den 12 juli 1981
Stor auktion i Utterbäck
Karlskogabornas enorma intresse för auktioner står sig.
  Trots semestertider och inbjudande badväder, kom det över 1000 personer till Auktionshallens auktion i Utterbäck på söndagen, där massor av föremål efter Hanna och August Erikssons sterbhus gick under klubban.
  Omkring 500 bilar parkerades lite hur som helst efter den smala Utterbäcksvägen, vilket inte tilltalade polisinspektör Bengt Hågfeldt.
  En ny hagelbössa gick bort för 1 650 kronor.
  En studsare, med vilken det enligt uppgift nedlagts 47 älgar, klubbades bort för 500 kronor och en fågelbössa också för 500 kronor.
  August Eriksson var tydligen en entusiastisk jägare, enligt KT:s Berry, alias Bertil Boderyd, tidigare Jonsson.