Karlskoga Tidning Torsdagen den 27 februari 1964
  

Åren kring sekelskiftet skedde ett industriellt uppsving i landet. På många platser startades mindre företag; efter dåtiden kanske rätt imponerande, och som regel var det till- gången på vatten som avgjorde placeringen.
  I Utterbäck togs älvens vattenkraft i bruk för sådant ändamål. Här ansåg man det lämpligt att anlägga ett sågverk och man räknade förmodligen riktigt, ty sågverksrörelse finns det fortfarande i den lilla byn nordost om Immetorp.
  Bilden ovan är från den dag då sågverket efter nybyggnation var invigningsklart. En

stor händelse för bygden som synes. Mycket folk hade mött upp och bland dem som samlats på bron intill dammen igenkännes bl a grosshandl. Joh. Dahlin (mannen med det vackra skägget), som hörde till karlskoga- bygdens mest framstående affärsmän på den tiden.
   Vi har inte räknat personerna på bilden ovan, men uppskattar antalet till ca 200. Om det bodde så många i Utterbäck på den tiden skall vi låta vara osagt, förmodligen hade man fått besök "ända från kyrkbyn".