Winnepeg den 29/5 1909

Bästa syster

Ni har väl väntat på brev från mig men jag skall nu skrifva några rader så att får veta att jag lever och är frisk intill denna stund.
Ni ska tro att det är varmt här i Kanada jag arbetar på ett tegelbruk men det är dåligt betalt och strängt arbete dom andra dom arbetar för stan
Jag har undrat hur det är om ni har stugan färdig ännu men det har ni väl nu det är snart ett år sedan jag reste ifrån eder. Tiden den går så fort så jag vet icke vart den tar vägen.

   Augustinus han står väl i med sin cykel när han har tid. Det är väl bästa tiden om söndagar det har ju varit midsommar nu men det har jag ej fått ??? utaf jag arbetade hela midsommar dom begangnar helger här så det är lika för varje dag endast söndagarna som man får ha frit jag arbetade nyårsdagen så jag slipper att ha något ??? helger här. vi har tänkt ta oss land i höst om det går som vi har tänkt det kostar inte mer än  10 dollar och då är det 160 äker som dom kallar en äker är icke full så mycket som ett tunnland men det blir väl icke något utaf först måste jag ha litet pengar att starta och det går sakta att få några det är lika dant här som i Sverje pengarna vill alldri räka till.
   jag får nu sluta för denna gång med en vänlig hälsning till eder alla der hemma

Teknar E. I. Eriksson

Min adress är
Logan Ave 446
Winnepeg man
Kanada

Ni undrar väl vad det är man som står efter vinepeg det skall vara mannitoba fast det är förkortat

hällsa till alla bekanta från mig

 

det är fyra frimärken som jag ej har några nytta ??? utaf med i brefet som du kan begagna dom jag har haft dom så länge så att dom har blifvit svarta

 


  • Vilken syster är brevet ställt till? Antagligen Ulrika eftersom jag har brevet i min ägo.
  • Vad kan det vara för stuga som han undrar om? Kan Ulrika och L-E Steinorth haft något på gång?
  • Vilka är "vi" som tänkt ta sig land? Erik var ogift när han flyttade. Gifte han sig i Kanada?
  • Är brevet fel daterat? Midsommar bör ha varit efter 29/5.