Militärtjänst
Rikard Johansson
K1 och beredskapsåren

XIV. kavalleri- bataljonens stabsskvadron 1942

Läs mer om
beredskapsmärken

Ett särskilt tack till
Bengt Wallerfelt och Arvid Cronenberg
för sakkunnig hjälp.
  
Källmatr: "K1 i beredskapen"


Inskrivningssedel

Värnpliktige nr 186 40/1928 Johansson Rickhard född den 9 sept. 1908.
Kyrkobokförd i Karlskoga församling av Örebro län.
Adress i kyrkobokföringsorten, Våtsjötorp Valåsen.
Vid läkarbesiktning befunnen duglig till krigstjänst vapenför, grupp 1.
Har av inskrivningsnämnden för Kristinehamns rullföringsomr. nr 40 denna dag inskrivits och uttagits till Linjetjänst* samt tilldelats Kavalleriet.

Inskrivningsbok kommer att utfärdas efter inskrivningsrevisionens sammanträde

Karlskoga den 7/3 1928

  

* Linjetjänst betyder tjänst i fälttrupp. Till skillnad från Landstormen som var lokalt förankrad som en frivilligorganisation så fanns de så kallade linjetrupperna där de yngsta utbildade årsklasserna värnpliktiga verkade. Fältförbanden ersatte från år 1941 den tidigare indelningen.


Från en gruppbild tagen framför markan på K1. Uniform m/1910


Från Inskrivningsboken

Inskrivnings nr: 186  40/1928 (Nr 186 i rullföringsområde 40)
Identitets nr: KID 01415
Yrke, sysselsättning: Dräng
Tilldelad: Kavalleriet
Användbar såsom: Svårläst. ??Ksp
Blodgrupp: A

 

Rekryt i uniform m/ä. Colorerad av mig.

Fullgjord tjänstegöring
(Klicka på de länkade årtalen för att se mera detaljer) 

 År Tjänstgöringens art  Antal  dagar

Från

Till

 Trupp  förb.  Komp  osv.  Utbildning
 kurs
 Vitsord
 1929 Första tjänstgöring
1:a rep.övn.
140
30
5/4
7/9
23/8
8/10
K1 4  Kulsprute utb.  3
 1930

2:a rep.övn.

30 6/9 7/10 K1 4    3 plus
 1940

Krigstjänstgöring
II kavalleribataljonens
2. cykelskvadron

Järvafältet 14/4-20/6
Sunne 21/6-5/7
Allsjärv Norrbotten 6/7-7/9

147 14/4 7/9 K1 2 cskv    3
 1941

Utbildning
XIV Kavalleribataljonens stabskompani
K1 Sthlm

30 2/3 31/3 K1 XIV/S    3
 1941

Krigstjänstgöring
Funäsdalen, Härjedalen

72 16/7 27/9 K1 XIV/S    2 plus
 1942

Utbildning
K1 Sthlm

26 2/2 27/2 K1 XIV/S    2 plus
 1942

Krigstjänstgöring
Fagerås, Värmland

72 10/9 21/11 K1 XIV/S    2 plus
 1943

Utbildning
K1 Sthlm

27 2/3 30/3 K1 XIV/S    2 plus

Skyddsympning: 24/4 1929 mot smittkoppor.

Tillhör vid inskrivningen Karlskoga församling.


Utdrag ur värnpliktskort

K 1 D 01415
Red.nr: L 2
Tillhör ro sro nr: 40
Årsklass: 1928
Församling: Karlskoga
Inskrivnings nr: 186 40/1928
Kroppslängd: 172
Vapenför grupp: 1
Namn: Johansson, Richard
Yrke: Kommunalarbetare
Födelsetid och ort: 1908 sept. 9 Karlskoga
Uttagen till: Linjetjänst Kavalleriet
Utbildad till/användbar: Kulspr.tjänst, Manskap vid c-förb, Servicemanskap, Kspmanskap 1940

Tjänstgöring

År Tjänstg benämn Började Slutade Antal dagar

Reg

Komp, skv Vitsord
1929 Första tjänstg 5/4 23/8 140 K1 4 3

"

  "   rep.övning

7/9 8/10 30 K1 " 3
1930 2.    " 6/9 7/10 30 K1 " 3+
1940 Krigstjg. 14/4 7/9 147 K1 2cskv 3
1941 -"- 2/3 31/3 30 K1 -"- 3
1941 " 16/7 27/9 72 K1 XIV/S 2 plus

 


Terminlönebok

Krigslöneklass 2 vid krigstjänstgöringstidens början den 13/4 1940.
Högre tariff

Fältpost 429 02 från lönetermin 23 - 57
Fältpost 429 04 från lönetermin 69-129

Terminslön utbetald för lönetermin: 23-37, 55-57, 69-75, 88-90, 110-117, 127-129.
Terminlöneboken spärrad 18/12 1944.


Livgardets dragoner, K 1, Stockholm

Livgardets dragoner har sitt ursprung från 1536. Då organiserade Gustav Vasa kavalleriet landskapsvis under olika ryttarfanor. Livgardets dragoner härstammar ut Upplandsfanan, som år 1667 döptes om till Livregementet till häst. Några år senare, 1676 spelade förbandet en avgörande roll för den svenska segern i slaget vid Lund. Men Livgardets dragoner har också rötter från Finland. På 1770-talet organiserades den Finska lätta dragonkåren. I och med Gustav III:s statsomvälvning 1772 flyttades kåren till Stockholm och upphöjdes till livgarde. År 1806 döptes förbandet om till Livgardet till häst. De två förbanden - Livregementet till häst och Livgardet till häst - slogs ihop till ett kavalleriförband med fyra skvadroner år 1928. Namnet på det nya förbandet blev Livregementet till häst, och det är vad vi idag känner som Livgardet dragoner.


Beredakapsbilder från Funäsdalen, Härjedalen.

Din morfar ingick i ett spaningsförband som tydligen var grupperat i bakre delarna av försvaret mot gränsen. Förutom att spana mellan Funäsdalen och gränsen, skulle man vara beredd att göra flankanfall om tyskarna bröt igenom försvaret vid gränslinjen (Hamra).

Här under finns bilder från de östra delarna av Funäsdalen, på ett kort ser man  Funäsdalssjön till vänster, kyrkan upp mot bergfoten och det mäktiga Funäsdalsberget i bakgrunden.
Korten med byggplatsen verkar vara uppbyggnaden av en förläggningsbarack, troligen uppe i Eggen, där staben låg. I dag ligger dalstationen för linbanan där.
Bilderna har troligen tagits med de sekretessbestämmelser som gällde, alltså litet "neutrala" och utan att visa någon militär verksamhet som kunde vara till nytta för tyskarna om de kom över bilderna.

Härjedalens Fornminnesförening, som driver Fjällmuséet i Funäsdalen, har övertagit en del gamla skyddsvärn m m som ingick i skansen Funäsdalen.


Källa: "En person med kunskap om uppbyggnaden av försvaret mot gränsen"

  

Bilden är troligen tagen ca 500 m väster om försvarsställningarna "Funnan". Funäsdalens kyrka med Funäsdalsberget i bakgrunden.

  
  


Fler bilder som antagligen är från andra platser.


  
  
Om det är fjällbjörkar som syns på de övre två bilderna, kan de vara tagna i Allsjärv, Norrbotten 1940.
   
 
Tegelhagen, Sollentuna.
  


  

  

      

   


Beväpning

9mm pistol m/07

ksp m/14 ksp m/36
9 mm pistol m/07 KSP m/14
Konstruerades 1905. Tillverkades på
licens vid Carl Gustavs Gevärsfaktori i
Eskilstuna. Vapnet infördes ca. 1914.
Kaliber 6,5 mm. 480 skott/m. 20 kg.
Vattenkyld.
KSP m/36
Infördes 1937-1944. Grundmodellen är en modifierad US Army M1917 A1 (Browning. Vapnet var relativ komplicerat och svårskött. Den höga vikten (43 kg) gjorde också förflyttningar svåra. Kaliber 6,5x55, 7,62x51 och 8x63 mm. 600-720 skott/m. Vattenkyld.
   
karbin m/94     
6,5 mm karbin m/94     Vykort från beredskapsåren
  

Dubbelmonterad Lv KSP m/36. Armémuseets utställning

Bildmontage