Orlof Sedel

Min Dotter Anna Eriksson Som ej varit i annan Tjenst utom Hos mig uppfostrad och Har under de förflydda åren Såsom Arbets nyttig uppfört Sig trogen och arbetsam till min belåtenhet och får nu Sig annorstädes tjenst Söka var för jag henne till det besta rekommenderar

  

Abborkärn den 30. augusti 1890
Karolina Jakobsson