Den 22 mars 1905 reste Jonas från Köpenhamn med ångaren United States, och anlände till New York 6 april. Som alla andra fick han lämna sina personuppgifter och vart han skulle ta vägen när han kom i land. Han uppgav att han skulle bo hos sin svåger Anders Gullberg på adress: 472 W 147 Str i New York.
Han bör ha kommit tillbaka till Karlskoga senast i början av december 1907, för att kunna bli far till min morfar.
  
I dag, 100 år senare, bor ett av Jonas barnbarnsbarn, på samma gata men på andra sidan Jackie Robinson Park. (Den gröna pilen)
Tänk... ta sig hela vägen från Karlskoga till NY, och hamna på samma ställe så när som på 500 meter...
 
472 W 147 Str, se röda pilen på kartan.