7. May 1920. Kan det vara ett kort från Amerika som blivit kopi-
     erat hos Albin Andersson?