24. Uppsala 1910. P4319 Axel Johansson. Fosterson hos hos
       bergsmansfamiljen P5247 Karl Ludvig Eriksson och
       Lovisa Karlsdotter i Sibbo. 19/11 1909 flyttar Axel till
       Kungliga Upplands Artilleriregemente. Han muckar från
       3:e Batteriet 18/10 1912. Se även foto 19.