03_2 Sibbo fortsättningsskola. Fr. vänster, 1. Ingrid Andersson 3. Matilda Steinorth