04_1 Ulrika och en grannfru fr Utterbäck. Pojken är troligen Erik, son till Augustinus.