04_3 2:e fr höger är Matilda. Knästående framför henne, Olle Qvist. Vänster om MMatilda, Rudolf Andersson, son till Emil Andersson.