05_4 I stolen sitter Ander, son till Filimon, mjölnaren i Utterbäck. I hans knä, Matty.