07_6 Antagligen Gustav Andersson vid Strandudden, Kristinehamn.