09_1 Vid Framnäs, eller Tyskön (där det fanns en restaurang), Kristinehamn. Ångslupen Wålösund, byggd 1908. Säljs 1943 till Rederi AB Soya (Wall- eniusrederierna), Stockholm. Fortfarande i trafik men med en helt ny överbyggnad och modernt maskineri.