09_4 I vit hatt, Matilda. Antagligen Nanna och Gustav med barn i Kristinehamn.