34_1.

34_2. Antagligen Agnes till höger. Jfr. dörren på fotot under.

34_3. Filips i Kumla.

34_4. Agnes i Kumla

35_1. Trondheims- fjorden

35_2. Pittsburg.

35_3. Tryggvanshöjden Holmenkollen

35_4. Stora Vänhems sjukhem.
Anna nr3.

35_5. Syskonen Karl och Anna vid Nordändan 1930.

36_1. Stora Vänhems sjukhem.

36_2. Kan vara Rotevolls sjukhem i Trondheim.

36_3. Anna i Sandviken. Brickegårdskolan i bakgrunden.

36_5. I Norge.

36_6. Pittsburg. Röker Anna? Helt otänkbart enl. några systersonsbarn.

37_1. Sjuksköterskorna vid Strängnäs sjukhus 1911.

37_2. Husmodern vid arméns räddningshem i Pittsburg.

38_1. Emma Thell.

38_2.

38_3. Ulleråker.

38_4. Anna utanför Zoo i Pittsburg.

39_5. Flyktingar från Argentina på Stora Vänhem.

39_6. Se ovan.

40_1. Badmästaren vid Eda Brunn och Anna.

40_3. Argentinare.

40_4.

40_5.

40_6.

41_1. Oslo.

41_2. Pittsburg.

41_3.

41_4. Pittsburg.

41_5. Anna och Fru Eksteen vid Loka 1947.

42_1.

42_2. Helfrid Nystig Gävle.

42_3.

42_4. Rövarbron.

42_5. Anna.
Oslo 1922.

43_1. Pittsburg.

43_2. Vänhem.

43_3. Rikard.

43_5. Anna i Rövarbron.

43_6. Wilhelm Lundgren. Gift med Marie.

44_1. Personal på Bofors Mässen.

45_1. Rövarbron.

45_2. Rövarbron.

45_3. Stångresning vid Rövarbron.

45_4. Rövarbron.

45_5.

46_1.  Rövarbron 1917. Mor Stina, Alfred, Rikard o Anna

46_2. Anna.

46_3.

46_4. Stockholms Bibbi.

46_5.

47_1. Familjen Lundgren.

47_2. Maria Lundgren, badmästare P99 Oskar Adolfsson och ? i Degerfor.

47_3. Marie, Tyra och Wilhelm Lundgren på besök i Rövarbron.

47_4. Tyra Jöns- son. Fosterbarn hos Lundgren.

48_1. Filips i Kumla.

48_3. Filips i Kumla.

48_4. Filip.

48_5. Agnes i Kumla. Se även 13_3

49_1. Barnen i Lund kör hö.

49_2. Anna. Antagligen en lånad hund.

49_3. Frida Johansson fyller 50.

49_4.

49_6. Sivan Johans-
son. Ing1 juldagen 1931.

50_1. Vid Niagara- fallen 1928. Anna till vänster.

50_2. Arne och Anna-Greta i Kumla. 6/1 1925. Står det "Detta är Hans höghet Jöns" på kortet?

50_3. Filip o Agnes i mitten?

50_4.

51_1. Kokerskor på Bofors Mässen

51_2. Cowboys i USA.

51_3. Pojkarna Söderhjelm i Troll- hättan.
Karl, Gustav, Klas
         Yngve

51_4. Familjen Andersson i Österkorsberga.

52_1. Fru Eksteen vid Loka.

52_2. Elsa i Pittsburg.

52_3. Morbror Gustav med fru i Iowa. Kan det vara en bror till P43 Kristina?

52_4. Sjukhuset i Mount Eastmond.

53_1. Fru Jällström med sonen Karl. Durban, Sydafrika.

53_2. Räddningshemmet i Pittsburg.

53_3. Längst till vänster kan vara Alexander Forsling, tillsammans med Frida Johansson.

54_1. Durban, Sydafrika.

54_2. Durban, Sydafrika.

54_3. Durban, Sydafrika.

54_4. Durban, Sydafrika.

54_5. Durban, Sydafrika.

54_6. Durban, Sydafrika.

55_1. Anna och Mrs MacLeods barn vid Lime.

55_2. Anna hos brodern Filip i Kumla.

55_3. Oslo. Anna nr4

55_4. Norge. Anna till höger.

55_5. Ulleråker 1918. Anna sittande.

57_1. Annas rum på Vänhem.

57_2.

57_3. Anna

57_4. Uppsala. Ut- klädd Anna.

58_1. Oslo 1922.

58_2. Oslo 1922.

58_3. Oslo 1922.

58_4. Oslo 1922.

58_5. Oslo 1922.

59_1. Mässen Bofors. Anna och barn från Iran 1951.

59_3. Hemma hos Anna på Västra Rävåsgatan 29 i Karlskoga.

60_1.

60_3. Argentinare.

60_4. Strömsbro och Mässen i bak- grunden.

61_1. Rikard 1928-29.

61_2. Magda i Rövarbron och ev hennes föräldrar från Villingsberg.

61_3. Söderhjälmare och Johanssöner i Rövarbron.

61_4. Pojkarna vid Rövarbron.

61_5. Rövarbron från rövarborgen.

62_1. Kusiner från USA.

62_2. Argentinare.

62_3. >Se mer< Medeskogarna

62_4. Filip i Lund till höger. A1 Stockholm