2.1 Alfred, Magda, Frida, ?, ?, Martin och Ingegerd. Klas och Götas dotter Kerstin.