3.2 Alfred. Ingegerd, Göta, Magda och Klas. Flickor är Kerstin och Margareta (vän
till familjen)