4.7 Alfred i mitten.  Baksidan märkt: Boforsfoto Falk