5.2 Rövarbron. Magda o Alfred till höger. Den gamla damen i mitten, Geta-Mor
Johanna Pettersson som är med i tidningsklippet 40.3