5.9 Troligen Ulla-Britt Gustavsson, som även
finns med på 48.2?