6.1 Troligen på isen vid Rövarbron. Ljus kort jacka, Nils. Ytterst Klas o Martin. Se även 9.4