6.4 Gissning: Stående till vänster, Frida. Sittande m ljust huvud, Alexander Forsling,
Fridas sambo. Stående till höger, Alfred.