10.7 Baksidan på Posten i Bofors. Andre från vänster, Martin.