15.6 P19 Rikard Johansson. Alfreds systerson. Min morfar.
Det här fotot finns med på hans mosters skrivbord 5.5