En samling bilder som togs på Kilsta gård, dagen innan huset revs. Man hade tidigare rivit övriga byggnader och schaktat gårdsplanen.

På 1940-talet behövde Bofors expandera sin stålverk-
samhet, men det var ont om plats på området vid
Timsälven/Möckeln. Därför satte man igång med att
bygga stålverk, valsverk och smedja i Kilsta 1946. Här
sysselsattes ca 1000 personer fram till 1970-talet. I dag
driver Bharat Forge Kilsta AB smedjan vidare. Valsverk
och stålverk är borta.