Anna Kristina Bengtsson, maka till Karl Edvard Andersson. Okänd ung
man. Arvid Andersson och hans far, Karl W Andersson.