Oskar Andersson, son till Karl W Andersson, och hans hustru Wendela
Olsson.