9. Baksidan av föregående bild (8). (Kortet är klippt för att få plats i albumet)