36. P2332 Johan Nilsson, son till P41 Lovisa. 1914.