54c.
Baksidan
på 54.
Bergsmannen
Herr Erik Eriksson
Utterbäck
Valåsen
God Jul och gott år 1918
Tillönskas er alla från Familjen
Eriksson i Stenbäcken